Jeg har aktivt arbejdet med mind-mapping siden 1985, på papir og sidenhen med forskellig værktøjer – og siden midt 90’erne har jeg brugt MindJet Mindmanager i mit daglige virke. Dette er en af de værktøjer der kan bruges til at strukturere et effektivt læringsforløb.

Det er netop det jeg vil fokusere resten af mit arbejdsliv på: At facilitere processen med at opbygge effektive læringsforløb og læringsoplevelser, ved brug af de rigtige IT platforme.

Det der gør mig glad er at bibringe mennesker ny indsigt og ny viden. Arbejdet med voksen læring hvor jeg enten selv har haft ekspertviden eller har faciliteret forløb med andre eksperter har været en belønning i sig selv.

Temaerne har indenfor kompleks teknik, komplekse processer hvor jeg selv har været eksperten der tager de lærende fra deres udgangspunkt og opbygger ny viden og færdigheder gennem informationsbidder og oplevelser der fremprovokerer ny indsigt.